نورپردازی داخلی و خارجی ساختمان

نورپردازی ساختمان – نور پردازی ساختمان برای زیبایی هر چه بیشتر نما بکار میرود ،که هم در نمای داخل منزل و هم در نمای خارجی جهت طراحی دکور مناسب و آرامش خیال بسیار تاثیر گذار است. معماری در شب هم به اندازه ی معماری روز اهمیت دارد. ساختمان ها همان قدر که در طول روز خوب دیده می شوند نیاز دارند که در شب هم همان قدر زیبا به نظر بیایند. از این رو وظیفه زیبایی و جلوه ساختمان ها در شب ، بر عهده نورپردازی استفاده شده در ساختمان ها است.